Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Gran Turismo Watch. Over de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Gran Turismo Watch. Gran Turismo Watch biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan jou, de gebruiker, op de hoogte van jouw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier vermeld worden.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( “Terms of Service”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid Hierin verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, ga je akkoord om gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet gebruiken of diensten gebruiken. Als deze gebruiksvoorwaarden een aanbod worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die bij de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. Je kan de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen aan onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren voor wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik of toegang tot de website na de indiening van wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. die het online e-commerce platform levert dat aankopen op deze site mogelijk maakt.

1 - Algemene voorwaarden

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, geef je aan ten minste meerderjarig bent of ons toestemming heeft gegeven aan een minderjarige afhankelijk persoon deze site gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor onwettig of onbevoegd doel, noch mag je, in het gebruik van de Dienst, wetten overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden resulteert in een onmiddellijke beëindiging van de diensten.

Wij behouden ons het recht om te allen tijde om welke reden dan ook te weigeren.
Je begrijpt dat jouw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie) mogelijk ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; En (b) veranderingen aan te passen aan en aan te passen aan technische vereisten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

Je gaat ermee akkoord om geen gedeelte van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend ter beschikking gesteld en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
2 - Accuraatheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, compleet of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt of gebruikt als de enige basis voor het maken van beslissingen zonder voorafgaande, nauwkeuriger, vollediger of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijkerwijs, is niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. Je gaat er mee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

3 - Wijzigingen in de service en prijzen

Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht om te allen tijde de service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aan jou of aan derden aansprakelijk voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Dienst.

4 - Presentatie producten

We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van jouw computer monitor accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval tot geval. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht om elk product op elk gewenst moment te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is niet toegestaan waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

5 - Accuraatheid van bestellingen en account informatie

Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling te weigeren. Wij mogen, naar eigen goeddunken, de aangevraagde hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we je melden door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden, die volgens ons enig oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.
Je gaat akkoord met de huidige, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninggegevens voor alle aankopen die in onze winkel worden gemaakt. Je gaat akkoord met het snel updaten van jouw account en andere informatie, inclusief e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat wij de transacties kunnen voltooien en je indien nodig kunnen contacteren. Kijk voor meer informatie ons retourbeleid.

6 - Third party links

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen leiden naar websites van derden die niet met ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij garanderen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gemaakt in verband met websites van derden. Controleer alstublieft het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden moeten aan derden worden gericht.

7 - Persoonlijke informatie

Jouw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld in ons privacybeleid.

8 - Fouten, onjuistheden of weglatingen

Soms is er informatie op onze site die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, doorvoerstijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of tekortkomingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren indien de informatie op de Service of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (inclusief nadat je jouw bestelling hebt ingediend).

Wij ondernemen geen verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website te actualiseren, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk verplicht. Geen opgegeven update- of vernieuwingsdatum die is toegepast in de Service of op een gerelateerde website, dient te worden aangetoond dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

9 - Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, ben je verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: a) voor enig onwettig doel; B) anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; C) inbreuk maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (D) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van anderen; E) te plagen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap op het gebied van seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap te plagen, beledigen, beledigen, schaden, beledigen, belemmeren, afbreken, intimideren of discrimineren (F) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; (G) virussen of enig ander soort kwaadwillige code uploaden of overdragen die op of op een of andere manier gebruikt worden die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (H) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of bijhouden; (I) naar spam, phish, pharm, voorwendsel, spinnen, kruipen of schrapen; (J) voor een obsceen of immoreel doel; Of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet interfereren of omzeilen. Wij behouden ons het recht om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

10 - Disclaimer van garantie; beperkte aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is.
Wij waarborgen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen bij het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst te allen tijde zonder voorafgaand bericht opschorten.
Je stemt uitdrukkelijk in dat jouw gebruik of onmogelijkheid om te gebruiken de dienst op eigen risico is. De service en alle door jouw geleverde producten en diensten zijn (met uitzondering van uitdrukkelijk door ons) uitdrukkelijk verstrekt 'voor zover dat beschikbaar is' en 'beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of Impliciete, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Gran Turismo Watch, onze bestuurders, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, aanspraak of enige directe, indirecte, incidentele, straffe, speciale Of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, winstgevendheid, verlies van inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins van jouw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met gebruikmaking van de dienst, of voor andere claims die op een of andere manier betrekking hebben op jouw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in een inhoud, Of verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins ter beschikking gesteld, ook al wordt geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten of jurisdicties niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

11 - Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Gran Turismo Watch en onze moeder- en dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en onbeschadigd te houden. Inclusief redelijke advocatenkosten die door derden worden gemaakt als gevolg van of voortvloeien uit jouw inbreuk op deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten of uw inbreuk op een wet of de rechten van derden.

12 - Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, onjuist of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de mate waarin de toepasselijke wetgeving toestaat en het niet afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden van deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

13 - Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de opzeggingsdatum zijn aangegaan, zullen voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en tot beëindigd door jou of wij. Je kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat je niet langer onze Services wilt gebruiken of wanneer je ophoudt met het gebruik van onze site.
Als je in ons uitsluitend oordeel mislukt, of we vermoeden dat je hebt mislukt, voldoet aan enige termijn of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen Tot en met de datum van beëindiging; En / of dienovereenkomstig je toegang tot onze Services (of enig gedeelte daarvan) kunnen ontzeggen.

14 - Volledige overeenkomst

Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uitoefenen of afdwingen, zullen niet afzien van dit recht of een bepaling vormen.
Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsmaatregelen of bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Dienst, het vervangen van voorafgaande of gelijktijdige afspraken, mededelingen en voorstellen , Mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de uitlegging van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de verdragsluitende partij worden uitgelegd.

15 - Regerende wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je diensten aanbieden, worden geregeld en uitgelegd in overeenstemming met de wetgeving van Amsterdam (Nederland).

16 - Wijzigingen

Je kan de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht om, naar eigen goeddunken, een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen aan onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren voor wijzigingen. Jouw blijvende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na de indiening van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden vormt de aanvaarding van die wijzigingen.
17 - Contact informatie

Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen verzonden worden naar: info@granturismowatch.nl.